LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN


 

02/11/2017
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thiết bị và Công nghệ Chế biến Nông - Lâm - Thủy sản 2017 Thời gian:   Từ 30/11 đến 02/12/2017 Địa điểm:  Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (Cung Văn...
Xem tiếp >