LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

22/08/2017
Thời gian:   Từ 13/09 đến 16/09/2017 Địa điểm:  Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. GIỚI THIỆU CHUNG VietnamPlas &  VietnamRubber...
Xem tiếp >